Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5073549

 

Το ΙΝΣΕΤΕ καλεί μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης.

H παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στις επιχειρήσεις του άρ. 2 της από 6.5.2003 Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τον ορισμό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (που παρατίθεται στην παρούσα πρόσκληση ως Παράρτημα 1), δηλαδή σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.

Οι επιχειρήσεις κατά την υποβολή των αιτήσεων θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

- Τον αριθμό των θέσεων πρακτικής άσκησης ωφελούμενων που κάθε επιχείρηση προσφέρει, για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων

 - Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης και την Περιφέρεια Δραστηριοποίησης.

- Τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας

Οι εταιρίες θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://digitaltraining04.insete.gr/ για την ομαδοποίησή τους.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.