Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), υλοποιεί την Πράξη «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5073549.

 Το ΙΝΣΕΤΕ καλεί  μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης.

H παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στις επιχειρήσεις του άρ. 2 της από 6.5.2003 Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τον ορισμό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων δηλαδή σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.

Οι επιχειρήσεις κατά την υποβολή των αιτήσεων θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

  • Τον αριθμό των θέσεων πρακτικής άσκησης ωφελούμενων που κάθε επιχείρηση προσφέρει, για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων
  • Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης και την Περιφέρεια Δραστηριοποίησης.
  • Τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας

Οι εταιρίες θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://digitaltraining04.insete.gr/p/m/applyapkocompany/el-GR   για την ομαδοποίησή τους.

Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

Ο αριθμός των ωφελουμένων που τοποθετείται σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθ. 79732/27-7-2020 εγκύκλιο με τίτλο «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» (αθροιστικά μητρικής εταιρείας και τυχόν υποκαταστημάτων της) και κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1-5

Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων

6-10

Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων

11-50

Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων

51-70

Έως 35 Άτομα

71 -250[1]

Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων

Η ανωτέρω αναλογία απασχολουμένων/ωφελούμενων πρακτικής άσκησης θα πρέπει να τηρείται για κάθε επιχείρηση πρακτικής καθ΄ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.[1] Σύμφωνα με το άρ. 2 της από 6.5.2003 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (που παρατίθεται στην παρούσα πρόσκληση ως Παράρτημα 1) «Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ»