Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), υλοποιεί την Πράξη «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5073549,

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) και πιστοποίησης νέων ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ηλικίας έως 29 ετών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και να ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόληση τους.

Οι επιχειρήσεις κατά την υποβολή των αιτήσεων θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

  • Τον αριθμό των θέσεων πρακτικής άσκησης ωφελούμενων που κάθε επιχείρηση προσφέρει, για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων
  • Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης και την Περιφέρεια Δραστηριοποίησης.
  • Τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας

Οι εταιρίες θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://digitaltraining04.insete.gr/p/m/applyapkocompany/el-GR για την ομαδοποίησή τους.

Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

Κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να υποβληθεί  πρόσφατο/α έγγραφο/α της ΑΑΔΕ ή της ΕΡΓΑΝΗΣ, στο/α οποίο/α να αναφέρονται σαφώς τα εξής:

  • τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης και τυχόν υποκαταστημάτων,
  • ο νόμιμος εκπρόσωπός της,
  • ο/οι Κωδικός/οί Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  • αριθμό εργαζομένων.

Περαιτέρω η αιτούσα επιχείρηση πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να δηλώνει ότι ότι είναι επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, στην οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και η οποία για την πρόσληψη του προσωπικού της δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα.